Działania prewencyjne

Usługa Patrolu to regularne podjazdy grup wykwalifikowanych pracowników, którzy wykonują obchody terenów posesji, osiedli mieszkaniowych lub parkingów.

Pracownicy Grupy Patrolowych wyposażeni są w nowoczesne środki łączności z Centrum Monitorowania Alarmów (CMA). Wzbudzenie alarmu poprzez czujniki lub przy użyciu przycisków napadowych ochranianego obiektu powoduje natychmiastowe przesłanie informacji do Centrum Monitorowania. Operator Centrum działa zgodnie z ustalonymi procedurami bezpieczeństwa i natychmiast uruchamia grupy interwencyjne w celu szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia. Centrum monitoringu działa całą dobę, odpowiedzialne i solidne wykonywanie usługi polega bowiem na szybkości i sprawności działania patroli interwencyjnych.

Działania inerwencyjne

W przypadku wykrycia przez grupę patrolową aktów wandalizmu lub przestępstwa, pracownicy ochrony dążą do zatrzymania sprawców i powiadomienia odpowiednich służb (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego).

Dodatkowo na życzenie naszych Klientów w rejonie chronionego obiektu instalujemy System Kontroli, który pozwala na nadzorowanie regularności oraz częstotliwości wykonywanych patroli.

 

Z usługi tej korzysta wiele krakowskich wspólnot mieszkaniowych, zarządów administracyjnych osiedli oraz właścicieli parkingów strzeżonych.

 

Usługa ta może funkcjonować samodzielnie lub wspomagać ochronę fizyczną obiektu.

Szybki kontakt

Proszę podać swoje Imię i Nazwisko
Nieprawidłowe dane
Proszę podać lokalizację chronionego obiektu
Nieprawidłowe dane
Proszę podać adres e-mail
Proszę podac
Proszę wprowadzić treść wiadomości.
Nieprawidłowy format pliku.
Nieprawidłowe dane