24h / 7 dni w tygodniu

Do oddzielnego rodzaju usług świadczonych przez firmę JUSTUS należy montaż i monitorowanie systemów alarmowych z wykorzystaniem jednostek patrolowo interwencyjnych.

Aktualnie jest to najbardziej popularna forma ochrony elektronicznej obiektów. W skład systemu monitoringu wchodzą nowoczesne układy elektronicznej, radiowej i przewodowej transmisji sygnałów. Przekazują one informacje z lokalnych systemów alarmowych do Centrum Monitorowania Alarmów firmy JUSTUS.

PATROL INTERWENCYJNY

Informacje te są automatycznie rejestrowane i natychmiast przekazywane grupom interwencyjnym zlokalizowanym w pobliżu chronionego obiektu. Zadaniem grup interwencyjnych jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie i podjęcie działań mających na celu sprawdzenie obiektu i ewentualne ujęcie sprawców. Jednocześnie operator Centrum Monitorowania Alarmów może przekazać odebrane informacje służbom specjalnym, takim jak: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz właścicielowi obiektu. Taka ochrona jest skuteczna, dzięki szybkiej reakcji na każde zgłoszenie.

W ramach umowy otrzymają Państwo bezpłatnie następujące usługi: - możliwość wywołania próbnego alarmu (sygnał włamaniowy) dwa razy w miesiącu; - kontrola czasu załączeń i wyłączeń systemu alarmowego (na życzenie Klienta); - telefoniczne sprawdzanie sytuacji w obiekcie po wywołanym alarmie (operator telefonuje pod wskazany numer, sprawdza przyczynę i okoliczności alarmu, udziela pomocy lub porady); - sprawdzanie stanu linii telefonicznej i elektroniczne wykrywanie uszkodzeń; - prewencyjne kontrole chronionego obiektu przez grupy interwencyjne; - oznaczenie obiektu tablicami i naklejkami ostrzegawczymi.

Szybki kontakt

Proszę podać swoje Imię i Nazwisko
Nieprawidłowe dane
Proszę podać lokalizację chronionego obiektu
Nieprawidłowe dane
Proszę podać adres e-mail
Proszę podac
Proszę wprowadzić treść wiadomości.
Nieprawidłowy format pliku.
Nieprawidłowe dane