STAŁA, DORAŹNA

Nasi pracownicy przechodzą staranną procedurę selekcyjną, sprawdzani są pod względem poprzednich miejsc pracy, karalności jak i predyspozycji do wykonywania zawodu agenta ochrony. Przed przystąpieniem do pracy przechodzą przeszkolenie zakończone sprawdzianem kwalifikacyjnym.


Stosujemy wysokie kryteria doboru pracowników, co pozwala nam na wyselekcjonowanie osób dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami. Ponadto zatrudnieni pracownicy są systematycznie szkoleni w celu podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Kontrola oraz struktura organizacyjna ochrony:

W celu profesjonalnej realizacji postanowień umowy, firma Justus wydzieliła ze swoich struktur dział kontroli wewnętrznej. Pracownicy ochrony, kierownicy, koordynatorzy poddawani są kontroli pod względem terminowości i jakości świadczonych usług. W kontroli doraźnej uczestniczą również jednostki patrolowo-interwencyjne.

W strukturze ochrony znajdują się również:

Kierownik zmiany (szef ochrony)/ pracownik monitoringu – osoba bezpośrednio odpowiedzialna za stan i jakość ochrony obiektu na swojej zmianie.

Koordynator ds. Ochrony fizycznej – osoba przypisana do danej grupy i kategorii obiektów (obiekty handlowe, przemysłowe itd.) odpowiedzialna za grupę konkretnych, wydzielonych obiektów w danym regionie, pracowników ochrony na tych obiektach, bezpośrednio nadzorująca kierownika ochrony, odpowiedzialna za kontakt z przedstawicielami Zleceniodawcy.

Zapewniamy naszym pracownikom możliwość ukończenia kursu pozwalającego na uzyskanie licencji pracownika ochrony, szkolenia BHP, P-Poż. Oraz korzystanie z Sali treningowej. Dla pracowników dysponujących zezwoleniem na broń palną umożliwiamy korzystanie ze strzelnicy co najmniej raz w tygodniu.

Kryteria doboru pracowników

Pracownicy ochrony zatrudnieni w Grupie Justus muszą spełniać następujące wymagania:

 • przedstawienie aktualnego dokumentu o niekaralności
 • opinię oraz udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy zawodowej
 • wykształcenie minimum zawodowe
 • udokumentowane kursy samoobrony
 • zaświadczenie uprawnianego lekarza stwierdzające zdolność do pracy w charakterze agenta ochrony
 • wzrost powyżej 170 cm
Ochrona Fizyczna

Ochrona fizyczna polega na stałym lub czasowym [doraźnym] wykonywaniu czynności zgodnych z zapisami umownymi i regulaminem przez pracowników ochrony na terenie chronionego obiektu.
Nasi pracownicy przechodzą staranną procedurę selekcyjną. Przed przystąpieniem do pracy przechodzą przeszkolenie zakończone sprawdzeniem kwalifikacyjnym.

Dla każdego obiektu ochranianego przez Grupę Justus opracowujemy plan zabezpieczenia w porozumieniu z klientem, co korzystnie wpływa na poziom bezpieczeństwa obiektu.

W planie uwzględniamy między innymi:

 • rodzaj wykonywanej działalności
 • położenie obiektu
 • specyfiki obiektu
 • stopnia zagrożenia
 • wartości materialnej
 • ruchu osób i towarów
 • kubatury
 • posiadanych zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych
Audyt bezpieczeństwa
Wykonujemy również audyty bezpieczeństwa, które pozwalają na bardzo dokładne zobrazowanie stanu bezpieczeństwa na danym obiekcie i pozwalają na określenie potrzeb związanych z podniesieniem bezpieczeństwa biernego i czynnego obiektu.

Zakres obowiązków pracowników ochrony:

ochrona przed włamaniem do obiektów, zaborem lub uszkodzeniem mienia znajdującego się w obiekcie należącym do Państwa

interwencja wobec osób zakłócających porządek publiczny na chronionym terenie

obsługa telewizji przemysłowej

po zakończonej pracy, kontrola zamknięcia pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych

stałe patrolowanie chronionego terenu ze szczególnym uwzględnianiem miejsc o zwiększonym zagrożeniu

kontrola ruchu osobowego i samochodowego • przestrzeganie przez pracowników ochrony, regulaminów i przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie ochronionego obiektu

utrzymanie stałej łączności z bazą Grupy Justus

niezwłoczne informowania upoważnionych pracowników Państwa firmy o wszelkich zaistniałych zdarzenia na terenie ochronionych obiektów

inne obowiązki opracowane zgodnie z Państwa życzeniem. Nasi pracownicy umundurowani są zgodnie ze specyfiką chronionych obiektów lub obszarów, a także zgodnie z życzeniem Klienta. Wyposażenie w łączność radiową działającą na częstotliwościach przydzielonych przez P.A.R. umożliwia : • porozumiewanie się pracowników ochrony między sobą • porozumiewanie się pracowników ochrony z Bazą Monitorowania • kontakt z grupami interwencyjni • nadzór centrali nad pracownikami Pracownicy Grupy Justus pełniący służbę na obiektach podlegają wyodrębnionym służbom kontrolnym, których zadaniem jest sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami ochrony. Inspekcje takie wykonywane są co najmniej 2 razy w ciągu doby. W celu wzmożenia nadzoru czynności te wykonują również załogi interwencyjne kilka razy w ciągu doby o zmiennych porach. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości są zgłaszane na dyspozytornie, co pozwala na szybką reakcję w celu usunięcia przyczyny.

Szybki kontakt

Proszę podać swoje Imię i Nazwisko
Nieprawidłowe dane
Proszę podać lokalizację chronionego obiektu
Nieprawidłowe dane
Proszę podać adres e-mail
Proszę podac
Proszę wprowadzić treść wiadomości.
Nieprawidłowy format pliku
Nie wyrażono zgodny
Nieprawidłowa wartość

Informacja o Twoich danych osobowych
W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego potocznie RODO, prosimy Cię o:
- zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.
Zgodę wyrażasz poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się”.
Pamiętaj! Zawsze możesz wycofać daną nam zgodę.
O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w następujących celach:
- Analizy ruchy na naszej stronie justus.com.pl
- Wysłania do Ciebie oferty na nasze usługi, jeżeli wyrazisz zainteresowanie naszą ofertą.
- Kto będzie administratorem Twoich danych?
Agencja Ochrony Osób i Mienia Justus Sp. z o.o.
30-394 Kraków, ul. Skotnicka 230


Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe są nam potrzebne aby:
- Dopasować nasza stronę do Twoich oczekiwań
- Przesłać Ci ofertę, jeżeli będziesz nią zainteresowany
Komu możemy przekazać dane?
- Bez Twojej dodatkowej zgody nie będziemy nigdzie przekazywać Twoich danych!

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania
- żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (pamiętaj jednak żę to może zablokować realizację transakcji, jeżeli dokonasz tego w trakcie realizacji transakcji),
- możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (pamiętaj jednak żę to może zablokować realizację transakcji, jeżeli dokonasz tego w trakcie realizacji transakcji),
możesz zgłosić sprzeciw.

Z kim się skontaktować abyś mógł porozmawiać o Twoich danych:
abi[at]justus.com.pl