Zgoda e-Faktura

Proszę podać imię i nazwisko
Kod kontrahenta mogą Państwo sprawdzić na bieżącej fakturze.
Proszę podać adres e-mail

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółki z Grupy Justus (Agencja Ochrony Osób i Mienia Justus Sp. o.o., Justus C.M.A. Sp. z o.o., Justus D.W.A. Sp. z o.o., Justus Patrol Sp. z o.o.) faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur w formie elektronicznej.

Zmiany mojego adresu e-mail, na który mają być wysyłane e-faktury, będą wiążące dla wystawcy faktury dopiero po doręczeniu mu informacji o nowym adresie e-mail, w formie elektronicznej lub pisemnej. W przypadku braku możliwości wystawienia dokumentu w formie elektronicznej, wystawca faktury zastrzega możliwość wystawienia i przesłania faktury VAT również w formie papierowej. Niniejsza akceptacja może zostać wycofana po przekazaniu odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej wystawcy faktur. Wycofanie niniejszej akceptacji przez nabywcę, następuje ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym doręczono wystawcy faktury odwołanie zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.